Pojawiła się w sieci gównoburza….

  • Data: 2 grudnia, 2020
  • Kategoria: Newsy
  • Odcinam się od plotek i nadinterpretacji moich słów!

"Dopóki walczysz 🥊jesteś zwycięzcą🏆"

Dobry wieczór 👊
Pojawiła się w sieci gównoburza....💩⛈
Odcinam się od plotek i
nadinterpretacji moich słów!🗣
Jestem za Wolnością 🦅
Wolność to wybór! 🎲
Wolność jest w Nas 👊
"Dopóki walczysz 🥊jesteś zwycięzcą🏆"
Więcej na ten temat specjaliści 👇
Kancelaria LegaArtis 💪
Pozdrawiam 😘
NO I MAMY NOWE ROZPORZĄDZENIE "MASECZKOWE"
Dziś zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Poz. 2132)
Rozporządzenie zostało wydane przez RM na podstawie znowelizowanej ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych (…), zgodnie, z którą ustawodawca próbując zalegalizować swoje bezprawie określił w ust 13 art. 46b w/w ustawy, iż w rozporządzeniu można ustanowić nakaz zakrywania ust i nosa.
Czyli jednak ustawodawca przyznaje się sam do tego, iż wcześniejsze stanowisko, jakie prezentował, co do zasłaniania ust i nosa mogło być stosowane, ale wyłącznie wobec osób chorych i podejrzanych o zakażenie. (Patrz art. 2 ust 20 i 21) i po 9 miesiącach obowiązywania "rzekomego obowiązku" noszenia maseczek, zreflektował się, że tego rodzaju ograniczenie musi być wprowadzone w ustawie – poniekąd ustawodawca próbuje tego dokonać ale czy to się udało?. Ustawodawca dokonując nowelizacji ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) wprowadził podział art. 46b ust 4 na 4 i 4a którego brzmienie jest następujące: obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów; do art. 46b dodał jeszcze ust 13 w którym zapisał, iż nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu zostanie wydany w formie rozporządzenia.
Tu pojawia się naszą wątpliwość, co do niekonstytucyjność tego rozwiązania gdyż nadal regulacja obowiązku następuje w drodze rozporządzenia oraz brak wprowadzenia w tym momencie stanu nadzwyczajnego.
Ocenę, wnioski i decyzję czy będziecie stosować się do tego bezprawia pozostawiamy Państwu!!!
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem w przypadku gdyby ktoś z Państwa zdecydowała jednak się na zakrywanie ust i nosa informujemy, iż na chwile obecną „obowiązek” ten istnieje do 27 grudnia 2020 r., o ile nie pojawi się kolejne Rozporządzenie przedłużające noszenie maseczek na dłuższy okres.
Przypominamy, iż zasłanianie ust i nosa jest dozwolone za pomocą:
🔸 odzieżą (np. płaszcz, kurtka, bluza, golf itp.)
🔸 częścią odzieży (np.: szalik, chusta, bielizna również wchodzi w grę)
🔸 maską, maseczką
🔸 przyłbicą
🔸 kaskiem ochronnym
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM USTAWODAWCA DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ NIE ZASŁANIANIA UST I NOSA W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH:
- gdy jedziemy samochodem
- gdy nie możemy zakrywać ust i nosa, bo cierpimy na całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, jesteśmy niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim – w tym przypadku wg. ustawodawcy wymagane jest posiadanie zaświadczenia. Przypominamy, iż zaświadczenie lekarskie okazujemy wyłącznie POLICJI, STRAŻNIKOM MIEJSKIM, STRAŻNIKOM GRANICZNYM i STRAŻY OCHRONY KOLEI (nikt poza tymi podmiotami nie ma prawa żądać od nas okazania zaświadczenia – w tym np.: pracodawca, sprzedawca, ani też Pani w urzędzie czy pracownik ochrony sklepu, urzędu lub przychodni)
- gdy posiadamy trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa – (nasza podpowiedź: w przypadku kontroli i pytania, dlaczego nie posiada Pan/ Pani zakrytych ust i nosa: Posiadam problemy w samodzielnym zakryciu ust i nosa gdyż jestem osobą świadomą tego jakie skutki dla mojego zdrowia może wywołać zasłanianie ust i nosa i mój stan psychiczny nie pozwala mi na wykonanie tej czynności lecz nie posiadam problemu z tym aby samodzielnie odkryć sobie ust i nos) wykazujemy ten fakt INNYM DOKUMENTEM, który okazujemy również tylko i wyłącznie POLICJI, STRAŻNIKOM MIEJSKIM, STRAŻNIKOM GRANICZNYM i STRAŻY OCHRONY KOLEI.
Teraz, co to jest DOKUMENT:
1. Zgodnie z art. 115 par. 14 Kodeksu karnego:
"każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo, który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne." (z punktu widzenia prawa karnego nie ma znaczenia charakter dokumentu, istotne są jego treść i znaczenie prawne, jakie wynika z jego treści)
2. Zgodnie z art. 77 (3) Kodeksu cywilnego" [Definicja dokumentu]
Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią
Przypominamy, iż innym dokumentem jest również dokument prywatny, z którego można przeprowadzić dowód. Zgodnie z treścią art. 245 k.p.c. [Dowód z dokumentu prywatnego] - Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.
- gdy uprawiamy sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.
Zatem do Państwa decyzji pozostawiamy to czy będziecie Państwo przyjmowali mandat za nie zasłanianie ust i nosa czy też nie. Według naszej oceny kara, jaką ustawodawca przewidział za ten czyn w art. 116 § 1a kW jest bezpodstawna gdyż regulacja obowiązku wynika z rozporządzenia a nie ustawy. Oczywiście, o tym, czy mandat został nałożony zgodnie, czy niezgodnie z prawem, zdecyduje w przypadku odmowy jego przyjęcia sąd.
Przypominamy, iż udzielany bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.
Przygotowujemy również na zlecenie indywidualne klienta wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.
Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 22 266 86 18.
Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.
Jeśli uważacie Państwo, że to, co robimy dla WAS zasługuje na wparcie finansowe naszej działalności możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS o nr: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Dziękujemy jednocześnie wszystkim osobą za już udzielone wsparcie.

PRZEKAŻ DALEJ

PRZEKAŻ DALEJ

NAJNOWSZE

NAJNOWSZE

CZYTAJ WSZYSTKIE
CZYTAJ WSZYSTKIE
2021-01-26T18:37:19+01:00

Tytuł

Przejdź do góry